top of page

Wiadomości

 

We wszystkich sprawach (w tym przygotowań do sakramentów świętych i ich udzielenia),  bezpośrednich informacji na terenie parafii udziela ks. Alex Anaman.

 

Tel: 01379 642914

Email: parishpriest@holytrinitydiss.plus.com

 

W razie potrzeby można skorzystać z pomocy tłumacza.

 

Obecnie nie ma mszy w j. polskim. Najbliższe msze w j. polskim sprawowane są w Bury St. Edmunds, Watton i Norwich. Wszystkich zapraszamy do uczestnistwa we mszach i nabożeństwach w j.angielskim.

St Henry Morse Catholic Church, Diss

bottom of page