top of page

Chrzest

Poprzez chrzest włączamy się w tajemnicę Bożego życia i stajemy się członkami Bożej rodziny – Kościoła.

Szczegóły udzielenia sakramentu chrztu należy ustalić z ks. Alexem.

Rodzice pragnący ochrzcić swoje dziecko powinni wziąć udział w spotkaniach przygotowujących do sakramentu chrztu dziecka.

 

Pierwsza spowiedź i pierwsza komunia święta

Do sakramentów tych przystępują dzieci szkolne z klas 3. (to znaczy, że dzieci powinny mieć ukończone 8 lat) lub starsze. Parafialny program przygotowujący rozpoczyna się jesienią – szczegóły dotyczące zapisów dzieci publikowane są w biuletynach.

Rodzice są zachęcani do wzięcia aktywnego udziału w przygotowaniu swoich dzieci do tych sakramentów.

 

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem uzupełniającym chrzest i czyni nas pełnym członkiem Kościoła, daje nam moc Ducha świętego, abyśmy mogli być świadkami Chrystusa w świecie. W naszej diecezji do bierzmowania przystępują uczniowie klas 10. (to znaczy młodzież w wieku 15 lat).

Wszyscy, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania są zaproszeni do wzięcia udziału w katechezach przygotowujących ( informacji udziela ks. Alex).

 

Małżeństwo

Pary pragnące zawrzeć katolicki związek małżeński powinny zgłosić się 6 miesięcy przed ślubem, należy przy tym wcześniej ustalić datę tej ceremonii z ks. Alexem, który poinformuje o szczegółach dotyczących przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego.

 

Namaszczenie  chorych

Sakrament ten (zwany dawniej ostatnim namaszczeniem) jest sakramentem uzdrawiającej Bożej miłości, w którym poważnie chorzy, słabi i starsi, a także czekający na operacje otrzymują pokój i moc. Jeżeli Ty lub ktoś kogo znasz pragnąłby  otrzymać ten sakrament, proszony jest o kontakt z ks. Alexem.

Nasza parafia udziela sakramentu namaszczenia chorych podczas jednej z mszy w trakcie roku (zazwyczaj w lipcu).

 

Komunia święta w domu

Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć we mszy świętej mogą otrzymać komunię świętą przyniesioną do jego domu przez ks. Alex lub jednego z szafarzy (w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z ks.Alexem)

 

Dla przebywających w szpitalu

Jeżeli Ty lub ktoś z bliskich przebywa w szpitalu w Norfolk i pragnie skorzystać z posługi księdza, proszeni są o kontakt z ks. Alexem w celu ustalenia szczegółów wizyty.

 

Błogosławieństwo domu

Jeśli pragniesz, żeby Twojemu domu i rodzinie zostało udzielone błogosławieństwo skontaktuj się z ks. Alexem w celu ustalenia szczegółów.

St Henry Morse Catholic Church, Diss

bottom of page